+98 4132868245

شرایط گارانتی محصولات

شرایط گارانتی محصولات
بدینوسیله شرکت لرزه صنعت سهند کلیه محصولات خود را به شرح ذیل گارانتی می نماید: 
- ماشین آلات عمرانی ، معدنی ، راهسازی و سایر محصولات تولید شده توسط شرکت. 
- کلیه ویبراتورهای صنعتی که بر روی دستگاههای مختلف که مورد استفاده قرار می گیرند. 
- کلیه قطعات ، متعلقات و اجزای تشکیل دهنده ماشین آلات. 
- انجام کلیه تعمیرات و تامین قطعات (در دوره گارانتی) برای ویبراتورها به صورت کاملا" رایگان ، با توجه به رعایت کامل مفاد مندرج در این کارت توسط خریدار. 
این گارانتی در صورتی معتبر است که : 
- ویبراتور طبق دستورالعمل های کتب فنی و بر اساس آموزش های ارائه شده به کار گرفته شده باشند. 
- ویبراتورطبق دستورالعمل های کتب فنی و برنامه زمانبندی تعیین شده سرویس و نگهداری شده باشند. 
- برای سرویس و نگهداریویبراتور، گریس ، مایع خنک کننده و یا سایر روانکارها مطابق با استانداردهای ذکر شده در کتب فنی استفاده شده باشد. 
- از ویبراتورخارج از توان و ظرفیت استاندارد آنها استفاده نشده باشد. 
- هیچگونه تغییری در سیستمها و اجزاء ویبراتور داده نشده و به آن چیزی اضافه و یا کم نشده باشد. 
- هیچگونه تغییرات و یا تعمیراتی بر روی قسمتها و اجزاء مختلف ویبراتور بدون هماهنگی و یا توسط افرادی غیر از پرسنل مجاز شرکت لرزه صنعت سهند ، انجام نشده باشد. 
همواره از قطعات و لوازم یدکی اورجینال برای ویبراتور استفاده شده باشد. 
- ویبراتور تنها توسط افراد آموزش دیده و تایید شده توسط شرکت لرزه صنعت سهند بکار گرفته و هدایت شده باشد. 
- در صورت بروز هرگونه خرابی یا اشکال بر روی ویبراتور با توجه به علائم هشدار دهنده، متوقف شده و قبل از انجام هر کاری مراتب را سریعا" به اطلاع شرکت لرزه صنعت سهند رسانده شود. 
- کلیه قطعاتی که در دوره گارانتی تعویض شده اند، به شرکت لرزه صنعت سهند عودت داده شده باشد. 
  
مواردی که شامل گارانتی نمی باشد : 
 
- بروز هرگونه خسارت جانبی اعم از مالی و یا جانی ناشی از استفاده ازویبراتور شامل گارانتی نمی باشد. 
- کلیه خسارت وارده ناشی از تصادف و یا حوادث طبیعی مانند سیل ، آتش سوزی ، زلزله، ... و نیز کاربری ناصحیح و یا سهل انگاری در سرویس و نگهداری ماشین آلات شامل گارانتی نمی باشد. 
 
  
مدت اعتبار گارانتی : 
- مدت زمان گارانتی ویبراتور دایم کار از تاریخ تحویل شرکت لرزه صنعت سهند به خریدار ، به مدت یکسال یا 1500ساعت می باشد. 
- این گارانتی زمانی معتبر است که توسط خریدار و نماینده شرکت لرزه صنعت سهند به امضاء رسیده باشد.